Introductie

Uitgeverij Aan de Tijd is een kleinschalige uitgeverij zonder winstoogmerk. Uitgangspunt is het ideaal om kunst, ook opvoedkunst, en religie via publicaties zoals boeken en kaarten onder de aandacht te brengen. Religie hier in brede zin en zonder dogma;  het woord religie staat immers voor “opnieuw verbinden”.

Wat de naam van de uitgeverij betreft, dat is ook een kleine geschiedenis. Omdat wij geen uitgeverij konden vinden die het aandurfde om het boek ‘Hoe de kleine engel op aarde kwam’ uit te geven, besloten wij op 31 december 2012 om zelf een uitgeverij te beginnen. Daar was ook een naam voor nodig en aangezien wij toen op de Grote Zomerdijk wonen in West-Friesland, wisten we dat tot 2000 v Chr. eb en vloed via het Gat van Bergen tot in West-Friesland in- en uitstroomde. Deze stroom liep precies voor ons huis langs.

Vandaar dat wij dachten aan een uitgeverij aan de oever van de tijdstroom; dat is dan verkort tot Uitgeverij Aan de Tijd. De naam kan weliswaar tweeledig worden opgevat, maar de opzet was niet om een Germanisme te introduceren.