De Lijdensweek

In het jaarverloop hebben de weken van zeven dagen een eigen, onafhankelijke plaats. Dat geldt in het bijzonder voor de week die voorafgaat aan Pasen.

Wat de religieuze betekenis van de dagen van de week betreft, beschrijft de bijbel enerzijds de schepping van de wereld in zeven grote stappen en anderzijds de weg van Jezus Christus in de zeven dagen van de week vóór Pasen. Deze twee gebeurtenissen nodigen uit tot een vergelijking. Siegwart Knijpenga heeft dit uitgewerkt en ook in beeld gebracht met acht houtsneden.

Dit is een interne uitgave van de Christengemeenschap. Het boekje kost € 7,00 excl. verzendkosten en kan besteld worden via het bestelformulier