Water en Land

Water en de omgang ermee is in ons laaggelegen land aan de zee onverminderd een onderwerp van vitaal belang. Het is ook een biografisch gegeven: ieder mens begint zijn aardse leven in het vruchtwater van zijn moeder. Al het leven op aarde bestaat alleen bij de gratie van het water dat er doorheen stroomt.

In het religieuze leven ontplooit het water zijn geestelijke waarden. Liturgisch gezien heeft het letterlijk een omvattende betekenis: het wordt het eerst gebruikt bij de doop van een kind en het laatst om er tijdens een uitvaart het lichaam van de gestorvene mee te besprenkelen.

Siegwart Knijpenga is de waarden van water en land in de bijbel nagegaan, te beginnen bij het scheppingsverhaal. Daarbij kwamen zeven kernmotieven naar voren, uit zowel het oude als het nieuwe testament. Deze heeft hij met eigen woorden opnieuw beschreven en op zijn werkbank in houtsnijwerk vorm en kleur gegeven.

Het boekje kost € 7,00 excl. verzendkosten en kan besteld worden via het bestelformulier