De geheimen van het licht

De geheimen van het lichtde-geheimen-van-het-licht

Wat is leven en wat is de zin van mijn leven? De auteur van dit boek ontdekte dat deze levensgeheimen een innige samenhang vertonen met de geheimen van het licht. Het licht dat ons aan de ene kant zo vertrouwd is heeft anderzijds iets buitengewoon mysterieus. In zijn pogen het mysterie van het licht te doorgronden heeft Wim Kops voor ongebruikelijke, zeer boeiende invalshoeken gekozen. Naast het licht krijgen in zijn benadering ook de duisternis en het innerlijke licht van de menselijke geest een betekenisvolle rol. Op verrassende wijze worden deze universele grootheden met elkaar verbonden. Daaruit ontspruiten nieuwe gezichtspunten en inzichten die steeds aan de levenspraktijk worden getoetst. Geleidelijk ontstaat er een steeds duidelijker wordend beeld van de wijze waarop de scheppende krachten van het licht samenhangen met ons innerlijk leven. Daarom is dit inspirerende boek een zeer welkome aanvulling voor een ieder die wil werken aan zijn eigen innerlijke ontwikkeling. In dit boek treft u fraaie ‘lichtschilderingen’ aan. Ze zijn ontstaan uit een eenvoudige, door de auteur zelf ontwikkelde techniek. De zes oerkleuren van het zonlicht zijn de enige ‘verfsoorten’ die hierbij zijn gebruikt. Achterin het boek treft u een beschrijving aan van deze methode.
Info van de uitgever
[Christofoor, 2013]

NBD Biblion bespreking
Werkelijk alle denkbare invalshoeken van het fenomeen licht komen aan bod in dit uitgebreide naslagwerk. Er wordt onder andere ingegaan op de absorptietheorie van Newton, de relativiteitstheorie, blindheid, het innerlijk licht, infraroodstraling, de manier waarop oude culturen het licht benaderden en ervoeren en de ontwikkeling in de hedendaagse onderzoekstechnieken naar de bouwstenen van het leven.
Al deze onderwerpen worden op verrassende wijze met elkaar verbonden en vormen een leesbare eenheid. De teksten worden verlucht met zogenaamde lichtschilderingen die door de auteur gemaakt zijn door middel van zelfbedachte fototechnieken.
Wim Kops is autodidact. Toen hij zich realiseerde dat licht onzichtbaar en onstoffelijk is, was zijn nieuwsgierigheid gewekt. Het was de start van een jarenlange ontdekkingstocht die resulteerde in dit leerzame boek. De uitgave bevat naast talrijke illustraties in kleur en zwart-wit een inhoudsopgave en een literatuurlijst. Een werk dat de lezer verrijkt met algemene kennis, maar ook meer diepgaand bewust maakt van het fenomeen licht in en buiten zichzelf.

Recensie

Geniaal boek, een wonder op mijn pad.

Anita Kroon

De geheimen van het licht
Wim Kops

€ 10,00 gereduceerde prijs exclusief een bijdrage in de verzendkosten. Ga naar bestellen.