Apocalypse – nieuwe herdruk

Emil Bock
De Apocalypse
De tekenen des tijds in de Openbaring van Johannes

De visioenen van het laatste bijbelboek spreken in grote apocalyptische beelden van de lotgevallen van hemel en aarde, van het bovenaardse en het onderaardse in relatie tot de lotgevallen van de mensheid. Steeds heeft men dit soort apocalyptiek willen duiden als allegorie, als voorstellingen die in beeldende vorm alleen maar gebeurtenissen hier op aarde uitbeelden.
Emil Bock beschrijft in deze studie overtuigend hoe in de Openbaring de blik valt op de drijvende krachten achter de lotgevallen van de aarde en de geschiedenis van de mensheid.
Tegenover de toenemende macht en het geweld van het boze verschijnt de wederkomende Christus.
Afwisselend richt Bock de blik op wat in de hemelen en de aarde gebeurt. De apocalyptische signatuur van ons tijdperk beklemt velen; de Openbaring leert ons de apocalyptische taal van de gebeurtenissen te verstaan als schreden op de weg, die de mensheid leidt naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die in het Nieuwe Jeruzalem zullen verschijnen.

Auteur: Emil Bock, 296 pagina’s, prijs € 17,50 (excl. verzendkosten), herdruk door de Christengemeenschap 2021. Voor bestellen klik op deze link.