Het Kruis, grondvorm voor religieuze beleving

Het kruis is in zich een indrukwekkend, kernachtig teken; maar ‘bekruisen’, past dat nog wel in onze tijd? Is er een echte reden om het te doen? Zweemt het niet toch naar een soort magie die je liever achterweg laat, of is het een overleefde en daardoor overbodige vorm? Dit zijn vanuit het huidige bewustzijn gezien terechte vragen en gezichtspunten. Hoe kunnen we daarmee omgaan? De auteur zoekt in dit boekje enerzijds een nieuwe benadering vanuit de kruisvorm zelf en kijkt anderzijds naar de liturgie van de Christengemeenschap. Deze kent een tiental bekruisingen. Zij zijn elk zo levend ingebed in het betreffende rituaal dat dit op zich al een waardevolle oriëntering vormt.

Tekst: Siegwart Knijpenga
Illustraties: Roos Bongenaar
Typewerk: Jolanda Gevers
Tweede vrijwel ongewijzigde druk 2019

Prijs € 5,00 (excl. verzendkosten)