Het Kruis, grondvorm voor religieuze beleving

Het kruis is in zich een indrukwekkend, kernachtig teken; maar ‘bekruisen’, past dat nog wel in onze tijd? Is er een echte reden om het te doen of is het een overleefde en daardoor overbodige vorm? Dit zijn vanuit het huidige bewustzijn gezien terechte vragen en gezichtspunten. De auteur zoekt in dit boekje enerzijds een nieuwe benadering vanuit de kruisvorm zelf en kijkt anderzijds naar de liturgie van de Christengemeenschap, waarin een tiental bekruisingen voorkomt.

Tekst: Siegwart Knijpenga
Illustraties: Roos Bongenaar
Tweede, vrijwel ongewijzigde druk 2019

Prijs € 5,00 (excl. verzendkosten)