Drieëenheid en drievuldigheid – nieuwe herdruk

Hans Werner-Schroeder
Drieëenheid en drievuldigheid
Het geheim van de triniteit

Een van de meest raadselachtige begrippen binnen het christendom is het geloofsprincipe van de Drieëenheid van God, namelijk dat in het goddelijke een drievoudig wezen werkzaam is, dat in wezen een eenheid vormt. Heel veel denkinspanning hebben mensen zich getroost, om het raadsel dat met dit begrip verbonden is dichter bij een oplossing te brengen. Godsdiensttwisten laaiden op vóór en tegen bepaalde opvattingen inzake de triniteit. De hevigheid en onverbiddelijkheid van zulke twisten ten tijde van het vroege christendom kunnen wij tegenwoordig nauwelijks begrijpen.
Toch raakt de waarheid van de triniteit, van de goddelijke Drieëenheid, aan diepere lagen van ons menszijn en ons begrip van de wereld. Enerzijds leidt begrip van het geheim van de triniteit namelijk tot inzicht in het wezen van mens en wereld, wat we in de huidige tijd dringend nodig hebben. Anderzijds kan dit begrip ook onze menselijke belevingswereld zo verdiepen en verrijken, als we nodig hebben om met innerlijke zekerheid in het leven van onze tijd te kunnen staan.
Vanuit deze achtergrond tracht Hans-Werner Schroeder het raadsel te benaderen. In het eerste deel behandelt de auteur de afzonderlijke goddelijke ‘personen’ – Vader, Zoon en Geest. In het tweede deel bespreekt hij de moeilijke vraag hoe de drievuldigheid in de eenheid en de eenheid in de drievuldigheid gedacht kan worden. Het derde en laatste gedeelte bevat een historisch overzicht, maar ook aanzetten voor het op een nieuwe wijze, passend in onze tijd, beleven en begrijpen van de triniteit.

Auteur: Hans-Werner Schroeder, 175 pagina’s, prijs € 17,50 (excl. verzendkosten), herdruk door de Christengemeenschap 2021. Voor bestellen klik op deze link.