Van de Jordaan tot Golgotha, nieuwe herdruk

Het leven van Jezus vertellen is eigenlijk alleen mogelijk tot aan de doop in de Jordaan, aangezien alleen in die jaren er sprake is van een menselijke biografie. De drie jaar van de doop in de Jordaan tot de kruisiging op Golgotha vereisen een veel subtielere benadering.
De doop van Jezus in de Jordaan vormt het begin van de drie jaren van Christus. Het Christus-wezen heeft zich in Jezus geopenbaard en alles wat in de volgende drie jaar gebeurt, heeft de volledige incarnatie van dit goddelijke ik van de Christus tot doel. Het is het offer van een God die afziet van zijn bovenmenselijke grootheid en geheel mens wordt.
Op boeiende en overtuigende wijze laat Emil Bock zien hoe de soms onwaarschijnlijk klinkende gebeurtenissen uit het evangelie gezien kunnen worden tegen de achtergrond van wat in die tijd acceptabel geacht werd. Zo beschrijft hij een van de laatste grote ingewijden, Apollonius van Tyana, wiens leer wereldberoemd was en die zelfs een politieke rol speelde. In tegenstelling tot Apollonius werkte Christus in stilte, gericht op het geestelijke, met een natuurlijke uitstraling naar het lichamelijke.Bock voert ons stap voor stap langs de verschillende gebeurtenissen in het leven van Christus. Hij laat ons de leraar zien, de genezer en de wonderdoener en maakt duidelijk hoe de opwekking van de doden geworteld is in de oude mysteriën – een proces dat zonder de achterliggende gedachte van reïncarnatie en karma niet te begrijpen is.
Van de Jordaan tot Golgotha plaatst de historisch-biografische gebeurtenissen van de drie jaren van Christus in een ruimer verband, dat tot een nieuw begrip van het evangelie kan leiden.

Auteur: Emil Bock, 374 pagina’s, prijs € 17,50 (excl. verzendkosten), herdruk door de Christengemeenschap 2021. Voor bestellen klik op deze link.