Sacramentenboekjes

Wilma Bos – De sacramenten in de Christengemeenschap, deel 1
Het boek
Doop Zondagsdienst voor de kinderen Jeugdwijding

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten belicht. In dit eerste deel worden die sacramenten en diensten beschreven die een rol spelen in het leven van kinderen direct na de geboorte tot het veertiende jaar: de doop, de zondagsdienst voor de kinderen en de jeugdwijding. De inhoud is bedoeld voor ouders die hun kinderen een religieuze opvoeding willen geven en die meer willen weten over de achtergronden van deze sacramenten. Maar het boek is ook bedoeld voor bijvoorbeeld (aanstaande) peten en voor iedereen die verdieping zoekt na kennis te hebben gemaakt met de sacramenten zoals ze binnen de Christengemeenschap worden voltrokken.

Het boek heeft 75 pagina’s en kost € 14,50 plus € 3,50 verzendkosten. Publicatiedatum 2012. Het boekje kan besteld worden op de gebruikelijke manier via het bestelformulier.

 

Marianne de Nooij, Bart Hessen, Myriam Driesens, De sacramenten in de Christengemeenschap, deel 2

De sacramenten van het altaar het gesprek het huwelijkde sacramenten deel 2

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten belicht.
In het eerste deel worden die sacramenten en diensten beschreven die een rol spelen in het leven van kinderen vanaf hun geboorte tot aan het veertiende jaar.
Dit tweede deel gaat over de sacramenten in het leven van een volwassene: de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het ‘vernieuwde biechtsacrament’ genoemd) en het huwelijk.
De serie is bedoeld voor ieder die heeft kennisgemaakt met de Christengemeenschap en die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van wat er in de diensten gebeurt.

Het boek heeft 60 pagina’s en kost € 10,00 plus € 3,50 verzendkosten. Publicatiedatum 2014.

Het boekje kan besteld worden op de gebruikelijke manier via het bestelformulier.


Myriam Driesens, De sacramenten in de Christengemeenschap, deel 3

Stervenswijding, Uitvaartdienst, Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene

Rondom het sterven omslag.inddSacramenten zijn ‘heilige’ ofwel helende handelingen, die de verbroken verbinding tussen hemel en aarde helen. In een driedelige serie worden de inhoud en achtergronden belicht van de zeven sacramenten zoals de Christengemeenschap die verzorgt. Het eerste deel (W. Bos, ‘Doop, zondagsdienst voor de kinderen, jeugdwijding’) omvat het kinderleven. Het tweede deel (M. de Nooij e.a., ‘De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk’) omvat het volwassen leven.

Het recent verschenen derde deel (M. Driesens, ‘Rondom het sterven’) gaat over het levenseinde. Niet alleen worden de betreffende sacramenten en diensten beschreven, maar de auteur gaat ook in op wat daar bij komt kijken, zoals stervensbegeleiding, de drempelovergang, opbaren, waken en het leven met de gestorvenen. Tevens komen actuele vragen aan de orde, zoals die rondom palliatieve sedatie en euthanasie.

De serie is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van wat er in de diensten gebeurt. Niet alleen leden en vrienden van de Christengemeenschap zullen voor zichzelf (en hun toekomstige nabestaanden) veel in dit derde deel kunnen vinden, maar ook ieder die waarde hecht aan gezichtspunten die zijn ontstaan vanuit het consequent ernstig nemen van het bestaan van een geestelijke wereld, van een leven na de dood, van karma en reïncarnatie.

Het boek heeft 82 pagina’s en kost € 16,00 plus € 3,50 verzendkosten. Publicatiedatum 2016.

Het boekje kan besteld worden op de gebruikelijke manier via het bestelformulier.