Apokalypse-sculpturen

Sculpturen en tekst door Siegwart Knijpenga

De Openbaring van Johannes beschrijft in heftige woorden dramatische ontwikkelingen. Daarbij maakt de schrijver gebruik van veel gedetailleerde beeldwaarden: ‘een draak met zeven koppen en tien hoornen’, ‘de mensenzoon die de sleutels van het rijk van de dood en de onderwereld draagt’, ‘een engel die met zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land staat’, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Tracht je je die vaak extreme waarden voor te stellen dan overstijgt dat al gauw het eigen bewustzijn. En toch wordt van de lezer deze activiteit gevraagd. Het lijkt mij dat dit ook de bedoeling van de schrijver was. De lezer zou zijn voorstellingsvermogen moeten activeren en verruimen om deze inhouden in zich op te nemen. Daardoor krijgt hij een verhouding tot de ontwikkelingen die de mensheid te wachten staan.

Ik heb persoonlijk en in groepen, gedurende ruim zestig jaar deze beeldwaarden bekeken, vergeleken en trachten te duiden. Dat leidde tot de behoefte ze ook in hout vorm en kleur te geven. Terwijl ik de tekst las en herlas, kwamen daarvoor zeven taferelen in aanmerking. Toen ik ermee aan de slag ging volgde een boeiende interactie tussen mijn gutsen en het soms ‘eigenzinnige’ hout. Pas als het beeld er stond, volgde het avontuur van de kleur die ik nog moest aanbrengen.

Interne uitgave van de Christengemeenschap

Prijs € 5,00 excl. verzendkosten