De hemelse hierarchieen – nieuwe herdruk

Hans-W. Schroeder
De hemelse hiërarchieën

Engelen horen thuis in de oude religieuze overlevering; een modern mens deelt hun wereld niet. Zo reageren de meeste tijdgenoten. Terecht? Of maken de engelen, niet herkend, toch deel uit van onze wereld? Kúnnen wij engelen ‘zien’?
Hans-Werner Schroeder stelt de vraag naar de realiteit van de engelen. Hij gebruikt de overgeleverde kennis omtrent de hemelse hiërarchieën voor een eerste oriëntatie; de antroposofie helpt hem, hierin wegwijs te worden. Vervolgens laat hij verbazingwekkende mogelijkheden zien voor een nieuw begrip en een modern beleven van een veelvuldig gelede engelenwereld binnen onze menselijke wereld. Zo kunnen wij de engel ontmoeten in de gebieden van geboorte en dood, in het lot, de natuur, de kunst – de hogere engelenwezens daar waar hun bijzondere verantwoordelijkheid ligt, die Schroeder beschrijft. De vraag of duivels ook engelen zijn, roept het probleem op van ontstaan en zin van het boze.
Een keuze uit de gedichten uit de laatste eeuwen, van Vondel tot Gabriël Smit, getuigt van de worsteling van de dichter om begrip en ervaring van de engelenwereld.
‘Hans-Werner Schroeder leert de beelden te begrijpen waarin de mens zijn gewaarwordingen van de engelen kleedt, en opent daarmee een weg naar een realiteit waarvan de mens, als de ‘tiende hiërarchie’, deel uitmaakt.
De auteur was geestelijke in de Christengemeenschap en verbonden aan haar priesterseminarie te Stuttgart.’

Auteur: Hans-Werner Schroeder, 144 pagina’s, prijs € 17,50 (excl. verzendkosten), herdruk door de Christengemeenschap 2021. Voor bestellen klik op deze link.