100 jaar bestaan Christengemeenschap

Op 14 mei is er een conferentie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Christengemeenschap, met Peter Selg als gastspreker. Deze conferentie is een gezamenlijk initiatief en heeft als onderwerp CHRISTENGEMEENSCHAP EN ANTROPOSOFIE. WAT STAAT ONS TE DOEN?
Peter Selg zal er zelf een omvangrijke workshop leiden, daarnaast zijn er 13 andere workshops.
Het boek van Peter Selg (Mensenwijding en wederkomst) is een eye-opener voor ieder die de toekomst van de antroposofie en de Christengemeenschap ter harte gaat. U kunt het boek bestellen via deze link.

Hieronder informatie over de conferentie:

De Christengemeenschap en de Antroposofische Vereniging in Nederland organiseren gezamenlijk een conferentie bij het eeuwfeest van de Beweging tot religieuze vernieuwing. Op deze dag kijken we zowel terug als vooruit. Peter Selg, die al jaren onderzoek doet naar de impulsen die ten grondslag liggen aan de Christengemeenschap, zal in twee lezingen dit thema toelichten. Daarbij plaatst hij deze stichting in het grote tijdsverband van de twintigste eeuw.

Daarnaast gaan we in een reeks van werk- en gespreksgroepen op zoek naar mogelijkheden om vruchtbaar met elkaar te kunnen samenwerken in de twee bewegingen – ieder vanuit haar of zijn eigen discipline. We streven ernaar dat in iedere groep zowel de Christengemeenschap als de antroposofie is vertegenwoordigd.

De dag wordt afgerond met een interview met Peter Selg en een cultische dagsluiting.

De kosten, inclusief koffie, thee, sap en lunch zijn: standaard bijdrage € 70, minimum bijdrage € 50, steunbijdrage € 100.

Het is ook mogelijk om aan de conferentie deel te nemen via een online livestream, vanaf € 20.

Aanmelden voor deelname aan de conferentie via www.100jaarchristengemeenschap.org