100 jaar bestaan Christengemeenschap

Op 14 mei is er een conferentie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Christengemeenschap, met Peter Selg als gastspreker. Deze conferentie is een gezamenlijk initiatief en heeft als onderwerp CHRISTENGEMEENSCHAP EN ANTROPOSOFIE. WAT STAAT ONS TE DOEN?
Peter Selg zal er zelf een omvangrijke workshop leiden, daarnaast zijn er 13 andere workshops.
Het boek van Peter Selg (Mensenwijding en wederkomst) is een eye-opener voor ieder die de toekomst van de antroposofie en de Christengemeenschap ter harte gaat. U kunt het boek bestellen via deze link.

Hieronder informatie over de conferentie:

De Christengemeenschap en de Antroposofische Vereniging in Nederland organiseren gezamenlijk een conferentie bij het eeuwfeest van de Beweging tot religieuze vernieuwing. Op deze dag kijken we zowel terug als vooruit. Peter Selg, die al jaren onderzoek doet naar de impulsen die ten grondslag liggen aan de Christengemeenschap, zal in twee lezingen dit thema toelichten. Daarbij plaatst hij deze stichting in het grote tijdsverband van de twintigste eeuw.

Daarnaast gaan we in een reeks van werk- en gespreksgroepen op zoek naar mogelijkheden om vruchtbaar met elkaar te kunnen samenwerken in de twee bewegingen – ieder vanuit haar of zijn eigen discipline. We streven ernaar dat in iedere groep zowel de Christengemeenschap als de antroposofie is vertegenwoordigd.

De dag wordt afgerond met een interview met Peter Selg en een cultische dagsluiting.

De kosten, inclusief koffie, thee, sap en lunch zijn: standaard bijdrage € 70, minimum bijdrage € 50, steunbijdrage € 100.

Het is ook mogelijk om aan de conferentie deel te nemen via een online livestream, vanaf € 20.

Aanmelden voor deelname aan de conferentie via www.100jaarchristengemeenschap.org

Brochure Kring van Zeven

Tijdens de internationale pinksterconferentie 2017 heeft de Kring van Zeven een brochure uitgegeven met achtergrondinformatie over de Kring van Zeven en de Foundation, het internationale orgaan van de Christengemeenschap. Deze brochure is nu in het Nederlands vertaald en door de Christengemeenschap Nederland-Vlaanderen uitgegeven.
Het is een uitermate informatief boekwerkje geworden met interessante hoofdstukken over bijv. de hiërarchie, de uitzending, de opleiding en de cultus en de sacramenten, maar ook voor welke uitdagingen de Christengemeenschap staat in de 21ste eeuw. Het boekje blijkt ook geschikt te zijn voor mensen die met de vraag leven, ‘Is de Christengemeenschap ook voor mij een goede weg?’ Het is in dit opzicht ook een kort en helder kennismakingsboekje. Het is verkrijgbaar via de boekentafel of direct bij de uitgeverij (www.uitgeverijaandetijd nl). De kosten zijn € 5,00

Samenwerking met de Christengemeenschap

Sinds 2017 is er een overeenkomst tussen de Christengemeenschap Nederland-Vlaanderen en de uitgeverij om gezamenlijk te onderzoeken welke nieuwe boeken uitgegeven kunnen worden. Daarnaast verzorgt de uitgeverij de verzending van alle op dit moment beschikbare boeken die door de Christengemeenschap zijn uitgegeven. Deze lijst is als pdf document op te vragen.

Tweede druk is verschenen

De eerste druk van het boek ‘Hoe de kleine engel op aarde kwam’ is binnen een jaar uitverkocht. De tweede druk van het boek is inmiddels verschenen. Gelijktijdig is ook het boekje ‘Dromen van de zon’ verschenen. Beide boeken kunnen via het contactformulier worden besteld. Vergeet niet uw naam en adres op te geven, zodat wij het boek aan u kunnen toesturen. De aanschafprijs voor  het ‘Hoe de kleine engel op aarde kwam’ is € 17,50 (excl.  € 1,50 bijdrage in de verzendkosten). Het boekje ‘Dromen van de zon’ kost € 5,00 (excl. een kleine bijdrage in de portokosten, indien het apart wordt besteld).

Een bijzonder boek

Beste lezers,
Hierbij bijzonder nieuws dat de bezoekers van deze website zou kunnen interesseren. Het gaat over een jonge vrouw, die haar ziekte trotseerde en haar problemen te lijf ging door er over te schrijven. Dat heeft ze op een manier gedaan, die veel bewondering oproept. Nu is zij aan een project begonnen, waarbij haar handgemaakte boek “doorgegeven” wordt, zodat vele mensen het kunnen lezen. Zij is op zoek naar sponsors. Neem de tijd om dit te bekijken op www.dearstranger.se (website in het Engels). Wilt u meer over deze actie weten, mail naar nestakruger@gmail.com, zij woont in Nederland en kent deze jonge vrouw goed.