Tweede druk is verschenen

De eerste druk van het boek ‘Hoe de kleine engel op aarde kwam’ is binnen een jaar uitverkocht. De tweede druk van het boek is inmiddels verschenen. Gelijktijdig is ook het boekje ‘Dromen van de zon’ verschenen. Beide boeken kunnen via het contactformulier worden besteld. Vergeet niet uw naam en adres op te geven, zodat wij het boek aan u kunnen toesturen. De aanschafprijs voor  het ‘Hoe de kleine engel op aarde kwam’ is € 17,50 (excl.  € 1,50 bijdrage in de verzendkosten). Het boekje ‘Dromen van de zon’ kost € 5,00 (excl. een kleine bijdrage in de portokosten, indien het apart wordt besteld).